Lidmaatschap

U kunt natuurlijk lid worden van de speeltuin. Dit kost voor het hele gezin €22,50 per jaar. U kunt voor één jaar lid worden, maar natuurlijk ook voor meerdere jaren. Na het eerste jaar wordt het lidmaatschap dan via automatische incasso geïnd.
Er zijn verschillende manieren om uw inschrijfformulier in te vullen:

– In de speeltuin, dan vult u terplekke het formulier in en betaalt direct via pin of contant het bedrag van €22,50. Als u dan alsnog voor meerdere jaren lid wil worden, vult u onderstaand inschrijfformulier in.
– U vult onderstaand inschrijfformulier in en maakt het bedrag over op ons rekeningnummer  NL67 INGB 0000 0199 60 t.n.v. Speeltuinvereniging Baarn. Vervolgens kunt u het gehele jaar gebruik maken van de speeltuin met uw hele gezin.
– U bent lid geworden via de verhuur. Dit kalenderjaar bent u dan lid. Wilt u voor meerdere jaren lid worden, dan vult u het inschrijfformulier in.

Inschrijfformulier Speeltuinvereniging Baarn

Als u lid wil worden voor langere tijd, vult u ook de gegevens voor de automatische incasso in. Deze stopt als u heeft opgezegd.

Opzeggen kunt u doen door een mailtje te sturen naar algemeen@speeltuinbaarn.nl met daarin graag de adresgegevens en bankrekening. Dit graag uiterlijk voor 31 december.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.